When contemporary art meets fashion

Only unique outfits match such a unique lifeline that Japanese painter, Fukui Yusuke has.

 
It was a Friday afternoon when we visited Japanese painter Fukui Yusuke at his studio. In the beautiful, bright studio Yusuke welcomed us with great hospitality and we could have a glimpse into his impressive world. As it happens at such encounters, the questions and answers were streaming, and we’ve learned a lot about Yusuke’s life and how his road led to Budapest from Japan back then. He has been living here since 1991 and finished at the Hungarian Academy of Fine Arts. During this twenty-six years many things have happened, but for the luck of Hungarian contemporary fine art, Yusuke kept his Budapest base, and in addition to international venues, he also received many prizes and exhibition opportunities here.
 
Egy pénteki napon látogattuk meg a japán festőművészt, Fukui Yusuke-t a műtermében. A gyönyörű, világos helyiségben Yusuke vendégszeretete mellett bepillantást nyerhettünk lenyűgöző világába is. És ahogy az ilyen találkozások alkalmával lenni szokott, a kérdések és válaszok csak úgy záporoztak, sok mindent megtudtunk Yusuke életéről, és hogy hogyan is vezetett az út Japánból végül Budapestre. 1991 óta él Magyarországon, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett festőként. Az azóta eltelt huszonhat év alatt sok minden történt, de a magyar kortárs művészet szerencséjére Yusuke megtartotta Budapesti bázistát, és a nemzetközi helyszínek mellett itt is számos kiállítást és díjat tudhat maga mögött.
 
 
The philosophy of MEI KAWA meets many aspects of the Japanese painter's art: abstraction, emotions, balance, and also a sense of urban energy flows from the painted canvases and ink paintings. As he shows us his latest project, ’Rejtett Számok’ (Hidden Numbers) we can not help but realize the great harmony between the MEI KAWA cobalt blue bomber parka and Yusuke’s traditional Japanese trousers and shoes. Undoubtedly, this outfit embodies the two most important locations of the painter’s life: his birthplace, Japan, and his chosen city, Budapest. We find some kind of mysteriousness in his works; for example, the pieces of the Hidden Numbers series were inspired by random numbers seen at an underground construction in Tokyo, which the artist wrote down and gave meaning to them – but these contents are being unveiled in the finest artistic way. Looking at his paintings one has the feeling that the solution lies right underneath the surface; almost revealing it, but ultimately remaining hidden, and thereby the images became incredibly interesting.
 
A MEI KAWA filozófiája sok tekintetben találkozik a japán festő művészetével: absztrakció, érzelmek, kiegyensúlyozottság, de ugyanakkor egyfajta urbánus energia is árad a festett vásznakból és tusképekből. Miközben megmutatja legújabb, „Rejtett számok” című festmény sorozatát, nem tudjuk nem észrevenni, hogy milyen remek összhangot alkot a MEI KAWA kobaltkék bomber parkája Yusuke tradicionális japán nadrágjával és cipőjével. Kétség kívül ez az öltözet megtestesíti a festő életének két legfontosabb helyszínét: a szülőhelyét, Japánt, és választott városát, Budapestet. Yusuke képeiben felfedezünk némi titokzatosságot; a Rejtett számokat például egy tokiói metróépítkezésen látott random számok inspirálták, amelyeket a művész feljegyzett, és jelentéssel ruházott fel, ám ezeket a legfinomabb művészi módon tárja fel – vagy inkább rejti el. Képeit nézve az az érzése támad az embernek, hogy a megoldás ott lebeg közvetlenül a felszín alatt, már-már megismerheti, leleplezheti, ám végül az mégis rejtve marad, s ettől lesznek hihetetlenül érdekesek a festményei..
 
 
Our unisex bomber parka truly fits in this creative and impulsive environment where ’less is more’ is not an unknown term. The parka’s clean, geometric lines created a counterpart with the paintings dynamic patches, and we truly enjoyed this sight. Thanks to the adjustable waistband, the looseness of the parka is variable, and the water-repellent cotton material provides a comfortable feel - can be an ideal transitional garment. After all what matters when wearing a piece of clothing is to feel confident and inspired in it. Whether it’s for a hidden art studio, an elegant exhibition opening or a summer night in the city, this MEI KAWA piece can be a good decision for all the situations above; and we couldn't be happier that Fukui Yusuke has also chosen this one.
 
Az unisex bomber parka igazán illett ebbe a kreatív és impulzív környezetbe, ahol a „kevesebb több” nem ismeretlen kifejezés. A kabát letisztult, geometrikus vonalai a festmények szerteágazó, dinamikus foltjaival alkottak ellenpárt, és mi igazán élveztük ezt a látványt. Az állítható övnek köszönhetően akár lazább, akár a test vonalát követő fazont varázsolhatunk, a vízlepergető kent pamutvászon anyag pedig a bőrrel érintkezve kellemes viseletet biztosít – remek átmeneti ruhadarab is lehet. Akárhogy is választunk, a fő az, hogy a ruhából, amit viselünk magabiztosságot és inspirációt nyerjünk. Legyen szó akár egy hűs műterem rejtekéről, elegáns kiállításmegnyitóról, vagy egy nyári estén a városban sétálgatva, ez a MEI KAWA darab mindhárom esetben jó döntés lehet. Mi pedig örülünk, hogy Fukui Yusuke-nek is erre esett a választása.
 
What did you want to do when you were young?
First ski instructor, then cook and finally realized that fine art is the best choice.
 
Mi szerettél volna lenni, amikor kicsi voltál?
Először síoktató, aztán szakács és végül rájöttem, hogy a képzőművészet a legjobb választás.
 
Are you more of a hunter or a gatherer when it comes to clothes?
Hunter
 
Ruhák tekintetében vadász vagy gyűjtögető típus vagy?
Vadász.
 
Do people or places have bigger effect on you?
Both are determinative.
 
Inkább emberek vagy helyek vannak rád nagyobb hatással?
Mindkettő meghatározó.
 
What do you like the most about your MEI KAWA piece you are wearing?
What do we state? MEI KAWA
 
Miért szerettél bele abba a MEI KAWA darabba, amit jelenleg is viselsz?
Mit állítunk? MEI KAWA.
 
 
What do you think, for what activity would these MEI KAWA pieces be the most suitable?
Recently I wore one of my favorite MEI KAWA shirts at an opening ceremony.
 
Milyen tevékenységedhez párosítanád legszívesebben a választott MEI KAWA darabot?
Legutóbb egy megnyitón viseltem az egyik kedvenc MEI KAWA ingemet.
 
Last but not least, less or more?
It depends ...For example: more time with my son, less "red light"
 
Végül, de nem utolsó sorban, inkább több vagy kevesebb?
Az attól függ...Például: több idő a fiaimmal, kevesebb “piros lámpa”.
 
 
 
Photography: Judit Dombóvári 
Text: Lili Schuch 
 

We also recommend:

Personal Minimalism with a touch of glam by Kata

For the first article from the MEI LOOK Street snaps series, we brought you Kata, who is going to show us her way of styling the White crop top.

The meeting point of relaxed style and consciousness

Dave is going to show us the way he styled the Sleeveless white shirt.